Η αποστολή μας

 

Εκπαιδευτική φιλοσοφία και θεμελιώδεις αξίες

Η γνώση μας σε θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και η αγάπη μας για τα παιδιά, αποτέλεσαν την έμπνευση για τη δημιουργία ενός σχολείου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα σπουδών.

Το EvoKids είναι μια διεθνής μέθοδος διδασκαλίας που συνδυάζει τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία μάθησης, προσαρμόζοντάς τα κάθε φορά στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών του.

Και ενώ είναι γεγονός ότι τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους μέσω του παιχνιδιού και η εκμάθηση των “δεξιοτήτων ζωής” είναι εξαιρετικής σημασίας σε νεαρή ηλικία, η εκπαιδευτική έρευνα προσθέτει ότι η πρόσβαση των παιδιών στην ακαδημαϊκή μάθηση σε αυτό το χρονικό σημείο της ανάπτυξής τους, τα ωφελεί με ουσιαστικό τρόπο ώστε να εμβαθύνουν στην κατανόησή του περιβάλλοντος αλλά και να αποκτήσουν σημαντικά βιώματα μέσω του παιχνιδιού.
Η περίοδος από τη γέννησή τους έως την ηλικία των 8 ετών είναι κρίσιμη για τη γνωστική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Είναι αυτή η χρονική περίοδος όπου η αλληλεπίδραση με τον κόσμο γύρω τους, επιδρά ουσιαστικά στην ανάπτυξή τους, στο ενδιαφέρον τους για μάθηση καθώς και στις κοινωνικές τους δεξιότητες.
Σύμφωνα με τη δέσμευσή του για αριστεία στην εκπαίδευση το EvoKids περιορίζει τον αριθμό των μαθητών ανά εκπαιδευτικό για να εξασφαλίσει ότι κάθε μαθητής θα λάβει την προσοχή που χρειάζεται και αξίζει μέσα σε πλαίσια εξατομικευμένης μάθησης.
Η φιλοσοφία του EvoKids στοιχειοθετείται από τις ακόλουθες αξίες:

  1. Η προσωπικότητα κάθε παιδιού βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Το υλικό και οι μέθοδοι διδασκαλίας προσαρμόζονται στις μοναδικές ανάγκες κάθε μαθητή.
  2. Οι εκπαιδευτικοί του EvoKids ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των φυσικών κλίσεων των μαθητών, εστιάζοντας στις πραγματικές δυνατότητές τους.
  3. Το EvoKids ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία με τους γονείς προκειμένου να θέσουν από κοινού τους στόχους και να διαμορφώσουν μαζί ένα κύκλο μαθημάτων σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών τους.
  4. Τα παιδιά μέσω της αλληλεπίδρασης από μικρή ηλικία μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον μάθησης, με διαφορετικές θρησκείες, φυλές και πολιτισμούς, κατανοούν βαθύτερα τη διαφορετικότητά τους – μαθαίνουν να έχουν ανοιχτούς ορίζοντες και μια μεγάλη καρδιά για τους ανθρώπους που βλέπουν τον κόσμο με ένα τρόπο διαφορετικό.
  5. Ολιγομελή τμήματα 6 παιδιών με όφελος την εξατομικευμένη διδασκαλία.

 

Our Mission

Connect with us

Leimbachstrasse 21
8041 Zurich

  • dummy043 542 1534

  • dummy info@evokids.ch

fb icon   instagram icon   linkedin icon

Newsletter

© Copyright Evokids 2023. Design & Development by OPEN-I